Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost udruge Prospectus.
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Skip to main content

Kratki opis projekta

Naziv projekta: Liquid democracy

Svrha projekta je razviti poslovanje udruge Prospectus prema društveno poduzetničkim kriterijima i načelima, kako bi se osigurala dugoročna održivost djelovanja udruge Prospectus. Udruga Prosperus osnovana je 2016. godine s ciljem organiziranja aktivnosti kojima se promiče društvena zajednica te potiče inovativnost i poduzetništvo. U tu svrhu sudjelovala u organizaciji događaja TEDx Dubrovnik koji je dio najpoznatije globalne platforme usmjerene na ideje vrijedne širenja – TED na kojoj su nastupili mnogi poznati i nepoznati suvremeni govornici poput Sir Richarda Bransona, Sir Kena Robinsona, Jane Fonda, Stevea Jobsa, Jamiea Olivera, Al Gorea, Edwarda Snowdena, Hansa Roslinga, Elona Muska, pa čak i pape Franje. Također, udruga je suorganizirala i Business Cafe Dubrovnik koji je dio franšize Business cafe u sklopu koje se organiziraju eventi namijenjeni povezivanju malih poduzetnika. Udruga uspješno povezuje male i srednje poduzetnike, te je jedini nekomercijalni partner u sklopu franšize. Umjesto naplate ulaznica, prikupljaju dobrovoljne priloge za udruge koje se bave ženama i djecom žrtvama nasilja. Ovim projektom želi se razviti održivo poslovanje udruge u skladu s društveno - poduzetničkim načelima kroz izradu mobilne aplikacije koja će građanima omogućiti iskazivanje volje vezano za političke procese i odluke.

Takva aplikacija doprinijet će dostupnijoj i kvalitetnijoj uključenosti građana u procese donošenja odluka i transparentnijim povratnim informacijama za donositelje odluka. Mobilna aplikacija će, naime,
služiti kao platforma za razvoj tzv. tekuće demokracije (liquid democracy) koja objedinjuje sve prednosti predstavničke demokracije i direktne demokracije i izbjegava sve njihove ključne nedostatke. Koncept tekuće demokracije razvija se u brojnim demokratskim društvima, poput njemačkog, a počiva na principu da svatko ima pravo glasa i može slobodno odlučiti te svoj pravo prepustiti političkoj stranci, ali isto tako može svoj glas prepustiti nekom stručnjaku od povjerenja ili pak odlučiti da će o nekim pitanjima o kojima se odlučuje u parlamentu zadržati svoje pravo i on sam glasovati. Cilj projekta u skladu je s općim i specifičnim ciljevima ovog Poziva za skupinu 2. Kroz ovaj projekt ćemo ojačati kapacitete udruge Prosperus i to u pogledu osiguranja održivosti razvojem novog poslovnog modela, zapošljavanjem novih djelatnika te osnaživanjem djelatnika udruge i nezaposlenih članova vezano uz specifične vrijednosti, upravljanje i djelovanje društvenih poduzeća, te analitičko-planskih podloga nužnih za razvoj poslovanja kao što su analiza tržišta i marketinška strategija. Specifični cilj 1. Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova pravnog subjekta koji planira ili započeti ili transferirati poslovanje prema
društveno-poduzetničkim principima biti će ostvaren kroz Element 2 gdje ćemo provesti edukaciju 3 novozaposlene osobe te nezaposlenih članova udruge.

 Specifični cilj 2. Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzetnika biti će realiziran provedbom Elementa 1 kroz koji ćemo uskladiti interne pravne akte sa društveno poduzetničkim kriterijima, istražiti tržište i potrebe naših ciljanih skupina, te izraditi poslovni plan. Ovaj cilj će se ostvariti i kroz Element 3 Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti u kojem ćemo realizirati razvoj mobilne aplikacije koja će građanima omogućiti iskazivanje volje vezano za političke procese i odluke te za izradu zadovoljavajuće marketinške strategije. Specifični cilj 3. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika ostvarit ćemo kroz Element 3 unutar kojeg ćemo izraditi i započeti s implementacijom marketinške strategije. Također, ovaj cilj ćemo ostvariti i kroz provedbu elementa. Promidžba i vidljivost u kojem ćemo provesti kampanju u elektroničkim i društvenim medijima s ciljem povećanja vidljivosti i razumijevanja koncepta društvenog poduzetništva, te njegovog pozitivnog ekonomskog i društvenog utjecaja. I dosadašnju mrežu malih i srednjih poduzetnika (razvijenu primarno kroz događanja u sklopu TEDx Dubrovnik i Business Cafe Dubrovnik) informirat ćemo o konceptu društvenog poduzetništva i njegovim vrijednostima.